Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα – Γενικοί όροι χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσεις εφαρμόζονται στο παρόν διαδικτυακό κατάστημα με ηλεκτρονική διεύθυνση ιστότοπου «mathisiakesdimiourgies.gr» (στο εξής «το Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), το οποίο διαχειρίζεται και διατηρεί η ατομική επιχείρηση Μαρία Κορατζοπούλου, που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός Μυκόνου, αρ. 25, με ΑΦΜ: 163562654, Δ.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων, με τηλ. επικοινωνίας +30 6988231606 (στο εξής «η Επιχείρηση»).

Με κάθε συναλλαγή με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσεις.

Οι συναλλαγές σας με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διενεργούνται είτε με την προηγούμενη εγγραφή σας με δημιουργία ατομικού λογαριασμού χρήστη είτε χωρίς δημιουργία ατομικού λογαριασμού χρήστη, ως επισκέπτης. Η δημιουργία ατομικού λογαριασμού χρήστη διενεργείται με τη συμπλήρωση των ζητούμενων προσωπικών στοιχείων (βλ. αναλυτικά κατηγορία «Πολιτική Απορρήτου») και τη δημιουργία προσωπικού «Ονόματος Χρήστη» και συνθηματικού (password). Σε περίπτωση που ξεχάσετε το συνθηματικό μπορείτε να δημιουργήσετε νέο κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Χάσατε το συνθηματικό σας;» και ακολουθώντας τα εκεί αναφερόμενα βήματα.

Πριν την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής ενημερώνεστε για τη συνολική τιμή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κάθε άλλου τέλους και φόρου, καθώς και των εξόδων αποστολής για την παράδοση των παραγγελθέντων και αγορασθέντων προϊόντων. Τα προϊόντα αγοράζονται στην τιμή που ισχύει κατά τον χρόνο της αγοράς. Οι τιμές των προϊόντων, πριν την αγορά τους, μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη. Οι τιμές των προϊόντων αναφέρονται σε Ευρώ (€).

Επιλέγετε τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε και τα τοποθετείτε στο «Καλάθι Αγορών» κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Προσθήκη Στο Καλάθι». Η αγορά ολοκληρώνεται μόλις επιλέξετε το εικονίδιο «Ολοκλήρωση Της Παραγγελίας».

Πριν την ολοκλήρωση της αγοράς θα πρέπει να συμπληρώσετε τη διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής των προϊόντων και θα πρέπει να διαβάσετε και αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου κάνοντας κλικ στo εικονίδιo «Έχω διαβάσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσεις και την Πολιτική Απορρήτου» (για την Πολιτική Απορρήτου βλ. αναλυτικά την κατηγορία «Πολιτική Απορρήτου»).

Πριν την ολοκλήρωση της αγοράς θα πρέπει να επιλέξετε και τον τρόπο πληρωμής που επιθυμείτε (για τους προσφερόμενους τρόπους πληρωμής βλ. αναλυτικά την κατηγορία «Τρόποι Πληρωμής»).

Μετά την ολοκλήρωση της αγοράς θα λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει.

Για τους όρους πληρωμής και αποστολής των προϊόντων βλ. αντίστοιχες κατηγορίες «Τρόποι Πληρωμής» και «Τρόποι Αποστολής», το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης.

Για τους όρους επιστροφών και υπαναχώρησης βλ. αντίστοιχη κατηγορία «Επιστροφές», το περιεχόμενο της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης.

1. Ειδικότερα στοιχεία

Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού καθορίζονται και διέπονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.mathisiakesdimiourgies.gr ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των χρηστών. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την ανάρτησή της στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Κάθε συναλλαγή σας με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διέπεται από τους Όρους Χρήσεις που ισχύουν κατά τη διενέργεια της συναλλαγής και τους οποίους αποδέχεσθε πριν από την ολοκλήρωση αυτής (της συναλλαγής). Οι συμβάσεις του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από ανηλίκους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την είσοδό σας δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε εσείς. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

H Επιχείρηση δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που παρατίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, όσο και για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναρτώνται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, καθώς και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Επιχείρησης υπηρεσίες. Στο πλαίσιο της καλής πίστης η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρα βία.

3. Περιορισμός Ευθύνης

Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Η Επιχείρηση ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτό και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα αθέμιτες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματός της. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των αναληφθεισών υποχρεώσεών της σε περιπτώσεις που οφείλονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή αν είναι αποτέλεσμα υπαίτιας πράξης ή παράλειψης του πελάτη ή τρίτου εκτός της σφαίρας επιρροής του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το www.mathisiakesdimiourgies.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

4. Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος (www.mathisiakesdimiourgies.gr) αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Επιχείρησης για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις να αναμεταδοθεί. Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου www.mathisiakesdimiourgies.gr και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, οι χρήστες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία. Περαιτέρω, οι χρήστες δεν επιτρέπεται, επισκεπτόμενοι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν τον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Καταστήματος για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

5. Δωροεπιταγές

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα εκδίδει και παρέχει στους χρήστες περιορισμένο αριθμό δωροεπιταγών σε ψηφιακή μορφή, οι οποίες εξαργυρώνονται κατά την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, αφού προηγουμένως επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα αυτών.
Ειδικότερα, εκάστη δωροεπιταγή ενσωματώνει το χρηματικό ποσό των πέντε ευρώ (5 €). Η εξαργύρωση (έκπτωση) λαμβάνει χώρα σε κάθε αγορά ενός ή περισσότερων προϊόντων συνολικής αξίας άνω των εικοσιπέντε ευρώ (25 €).
Σε κάθε δωροεπιταγή αντιστοιχεί μοναδικός κωδικός («κωδικός κουπονιού»). Προκειμένου να εξαργυρωθεί η δωροεπιταγή και να συντελεστεί η έκπτωση των πέντε ευρώ (5 €),  ο χρήστης απαιτείται να εισαγάγει τον ανωτέρω κωδικό, πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, στο σχετικό πεδίο με την ένδειξη «κωδικός κουπονιού» και στη συνέχεια να επιλέξει το σχετικό πεδίο με την ένδειξη «χρήση κουπονιού».
Οι δωροεπιταγές δεν μπορούν να εξαργυρωθούν παράλληλα με άλλες εκπτώσεις που τυχόν παρέχει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Σε περίπτωση εξαργύρωσης δωροεπιταγής για αγορά προϊόντος, στο οποίο ήδη παρέχεται έκπτωση από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, θα ισχύει μόνο η έκπτωση που παρέχεται με την εξαργύρωση της δωροεπιταγής.
Οι δωροεπιταγές φέρουν μοναδικό κωδικό και μπορούν να εξαργυρωθούν μόνο μία (1) φορά.
Οι δωροεπιταγές εκδίδονται ανώνυμες και μπορούν να εξαργυρωθούν από τον εκάστοτε κομιστή τους. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν ευθύνεται σε περίπτωση εξαργύρωσης δωροεπιταγής από χρήστη διάφορο εκείνου στον οποίο αρχικώς χορηγήθηκε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμη και στην περίπτωση που το γεγονός αυτό λαμβάνει χώρα συνεπεία κλοπής ή υπεξαίρεσης.
Οι δωροεπιταγές, που εκδίδονται ψηφιακά, διανέμονται και χορηγούνται μέσω του ιστοτόπου «www.paduapp.gr» και της σχετικής εφαρμογής λογισμικού για κινητά τηλέφωνα με την ονομασία «padu App» (στο εξής ο «Συνεργάτης»). Η διανομή και χορήγηση των δωροεπιταγών διενεργείται μέσω κλήρωσης. Για τις λοιπές τεχνικές λεπτομέρειες διανομής και χορήγησης των δωροεπιταγών και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Συνεργάτη ισχύει ό,τι προβλέπεται για τη χρήση του σχετικού ιστοτόπου και της αντίστοιχης εφαρμογής.
Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο τον ιστότοπο «www.paduapp.gr» και τη σχετική εφαρμογή λογισμικού ούτε αποτελούν ιδιοκτησία του. Οι υπηρεσίες διανομής και χορήγησης των δωροεπιταγών παρέχονται προς το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ανεξάρτητα. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκύψει στους καταναλωτές κατά το στάδιο της διανομής και χορήγησης των δωροεπιταγών από τον Συνεργάτη ή τρίτο συνδεόμενο με οποιαδήποτε έννομη σχέση με αυτόν (τον Συνεργάτη).
Ουδέν προσωπικό δεδομένο των χρηστών διαβιβάζεται στον Συνεργάτη ή τρίτο  για τους σκοπούς της χρήσης και εξαργύρωσης των δωροεπιταγών.

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Αρμόδια Δικαστήρια

Οποιαδήποτε συναλλαγή διενεργείται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.