Α. Επιστροφή και αντικατάσταση

Στόχος μας είναι να παρέχουμε 100% ικανοποίηση πελατών. Σε κάθε περίπτωση, σας ζητούμε να ελέγξετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση που λάβετε λανθασμένο προϊόν ή προϊόν που έχει υποστεί φθορά ή αλλοίωση, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως μετά την παραλαβή (εντός 48 ωρών από την παραλαβή) μέσω email: [email protected] ή τηλεφωνικά στο +30 6988231606 για να κανονίσετε την αντικατάσταση. Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο όταν τα προϊόντα είναι ελαττωματικά ή έχουν υποστεί φθορά ή αλλοίωση κατά το πακετάρισμα.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του προϊόντος διενεργείται απλή επιστροφή του λανθασμένου ή ελαττωματικού προϊόντος με αντίστοιχη επιστροφή χρημάτων.

Για να γίνει αποδεκτή μια επιστροφή, το προϊόν που στέλνετε πίσω στην Επιχείρηση πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκε. Πρέπει να είναι αχρησιμοποίητο και άθικτο στην αρχική του συσκευασία με όλα τα έγγραφα και ετικέτες που συνοδεύουν το προϊόν. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις ή εάν λείπει κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, το αίτημά σας για αντικατάσταση και επιστροφή χρημάτων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και το προϊόν θα σας επιστραφεί με δικά σας έξοδα.

Τα έξοδα επιστροφής καθώς και τα έξοδα της εκ νέου αποστολής στις ανωτέρω περιπτώσεις βαρύνουν την Επιχείρηση.

Β. Υπαναχώρηση

Έχετε δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από την αγορά που διενεργήσατε μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Επιχείρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος.
Ειδικότερα, θα πρέπει πριν την επιστροφή του προϊόντος να δηλώσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση πώλησης στο email: [email protected]. Η Επιχείρηση μόλις λάβει τη δήλωση υπαναχώρησης θα σας κοινοποιήσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση επιβεβαίωση παραλαβής αυτής στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μέσω της οποίας εστάλη η δήλωση υπαναχώρησης.
Το προϊόν θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη λιανικής και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και ετικέτες σε κατάλληλη συσκευασία που να προφυλάσσει το προϊόν. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.
Κατά την παραλαβή του προϊόντος από το κατάστημα, αυτό θα περάσει από τον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο, έτσι ώστε να εγκριθεί η διαδικασία επιστροφής χρημάτων στον πελάτη. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαναχώρησης ή εάν λείπει κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν η υπαναχώρησή σας δεν θα γίνει αποδεκτή και το προϊόν θα σας επιστραφεί με δικά σας έξοδα.
Οι επιστροφές θα διενεργούνται προς την ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας.

Γ. Επιστροφή χρημάτων

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων χωρίς αντικατάσταση ή υπαναχώρησης θα λάβετε τα χρήματά σας πίσω με τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή εντός εύλογου χρόνου και πάντως το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του επιστραφέντος προϊόντος και με την προϋπόθεση της έγκρισης της επιστροφής χρημάτων και της πληρωμής της αρχικής σας παραγγελίας.