ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η ενημέρωσή σας, ως χρήστη του παρόντος διαδικτυακού καταστήματος με ηλεκτρονική διεύθυνση ιστοτόπου «mathisiakesdimiourgies.gr» (στο εξής «το Ηλεκτρονικό Κατάστημα»), σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, και το πώς αυτά προστατεύονται, καθώς και τα δικαιώματά σας έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία πάντως διενεργείται με αξιόπιστο, διαφανή και ανάλογο τρόπο. Η συλλογή και αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας στις βάσεις δεδομένων μας, υπόκειται στη συγκατάθεσή σας και συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο. Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) είναι η ατομική επιχείρηση Μαρία Κορατζοπούλου (εφεξής «η Επιχείρηση»), που εδρεύει στην διεύθυνση Μυκόνου 25, Ίλιον Αττικής, ΤΚ.13122, με ΑΦΜ: 163562654 , Δ.Ο.Υ.: Αγ. Αναργύρων, Τηλ. +30 6988231606.

Όταν αναφερόμαστε σε «προσωπικά δεδομένα» εννοούμε κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») (α. 4 Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, στο εξής «ΓΚΠΔ»)

Όταν αναφερόμαστε σε «επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» εννοούμε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (α. 4 ΓΚΠΔ).

Για να σας παρέχουμε τα κατά το δυνατόν καλύτερα προϊόντα και τις καλύτερες υπηρεσίες, ζητάμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες (δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) κατά την εγγραφή σας και κατά τη συναλλαγή σας με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα. Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή κατά το μέγιστο δυνατό και αναγκαίο βαθμό για την ορθή λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και την καλή χρήση του από εσάς. Σας βεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία μας παρέχετε μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος παραμένει αυστηρά εμπιστευτική.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός αν εσείς επιθυμείτε να μας τα παρέχετε.

Η Επιχείρηση συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς, όταν τις παρέχετε, και ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος μέσω της καταχώρησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του παρόντος ιστοτόπου, είτε για εγγραφή χρήστη και δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού, όπου ζητείται η συμπλήρωση υποχρεωτικά της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email), του ονοματεπωνύμου σας και του αριθμού τηλεφώνου σας είτε για διενέργεια παραγγελιών και συναλλαγών με την Επιχείρηση, ως επισκέπτης, χωρίς δημιουργία προσωπικού Λογαριασμού.

Τα ως άνω συγκεκριμένα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο) είναι αναγκαία ανά περίπτωση προκειμένου α) να εγγραφείτε ως χρήστης και να δημιουργήσετε ατομικό λογαριασμό χρήστη β) να διενεργήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Επιχείρηση γ) να ταυτοποιηθείτε δ) να εντοπίζει και να προλαμβάνει η Επιχείρησή μας παράνομες ενέργειες.

Επιπλέον, σε περίπτωση διενέργειας συναλλαγών ζητείται και η καταχώριση της ταχυδρομικής διεύθυνσης για την αποστολή των προϊόντων και σε περίπτωση διενέργειας πληρωμής μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ως διεύθυνση χρέωσης.

Αν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε να μη μας παρέχετε τέτοια δεδομένα.

Με την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Ειδικότερα, πριν την ολοκλήρωση της κάθε συναλλαγής θα πρέπει να διαβάσετε και αποδεχτείτε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κάνοντας κλικ στo εικονίδιo «Έχω διαβάσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσεις και την Πολιτική Απορρήτου» (για τους Όρους Χρήσεις βλ. αναλυτικά την κατηγορία «Όροι Χρήσεις»).

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που ζητάμε από εσάς χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτουμε μαζί σας μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και βάσει των Όρων Χρήσης, για να σας ενημερώνουμε για προϊόντα και υπηρεσίες της Επιχείρησης ή άλλα θέματα πιθανού ενδιαφέροντός σας ή για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Επίσης, δύναται να χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για λόγους έρευνας της αγοράς, εφόσον μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο.

ΠΑΙΔΙΑ

Αν είστε κάτω των 14 ετών, μπορείτε να περιηγηθείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μας παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο παρών ιστότοπος δεν είναι σχεδιασμένος για παιδιά και δεν συλλέγουμε συνειδητά πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα παιδιών κάτω των 14 ετών.  Εάν αντιληφθούν οι χρήστες ότι ανήλικος κάτω των 14 ετών έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με την Επιχείρηση.

COOKIES ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ INTERNET (IP)

Δύναται να εισάγουμε cookies στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας για να αναγνωρίζουμε την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που επιτρέπουν να ανιχνεύουμε και να στοχοποιούμε τις προτιμήσεις σας. Τα cookies θα αποθηκευθούν στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας έως ότου τα διαγράψετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον web browser σας προκειμένου να σας ειδοποιεί ή να απορρίπτει αυτόματα τα cookies. Ακόμα κι αν απορρίπτετε τα cookies, είναι δυνατή η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, ενδέχεται όμως να περιοριστείτε στη χρήση ορισμένων λειτουργιών. Επίσης, ορισμένοι εκ των συνεργατών μας δύναται να χρησιμοποιούν cookies στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Δεν έχουμε πρόσβαση ούτε ελέγχουμε αυτά τα cookies, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνουμε για αυτή τη χρήση. Επίσης, δύναται να χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP προκειμένου γενικά να αναλύσουμε τάσεις, να διαχειριστούμε το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, να παρακολουθήσουμε τη ροή κίνησης και να συλλέξουμε πληροφορίες για στατιστικούς λόγους και, σε συνδυασμό με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, να επιδιώξουμε την προστασία από παράνομες συναλλαγές και να περιορίσουμε τον κίνδυνο. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσετε τον web browser σας ώστε να αποτρέπει τη λήψη νέων cookies ή να ερωτάσθε κάθε φορά αν επιθυμείτε τη λήψη ενός cookie στον σκληρό σας δίσκο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Είναι πιθανό να εφαρμόσουμε ποικίλα μέτρα ασφαλείας, όπως SSL, σύμφωνα με τα βιομηχανικά πρότυπα για την online και offline ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Αν έχετε κάποια απορία σχετικά με την ασφάλεια που παρέχεται μέσω του ιστοτόπου του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, μπορείτε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Δύναται να παρέχουμε διασυνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες αποκλειστικά προς διευκόλυνση και πληροφόρηση των επισκεπτών μας. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και διέπονται από δική τους πολιτική αναφορικά με το απόρρητο που ενδεχομένως να θελήσετε να διαβάσετε. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τις πρακτικές απορρήτου των εν λόγω ιστοσελίδων. Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται αποκλειστικά σε πληροφορίες που συλλέγονται από τον παρόντα ιστότοπο.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στηρίζεται σε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι νομικές βάσεις :

 1. όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος
 2. σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε βάσει των δικαιωμάτων σας, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω οποτεδήποτε
 3. όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης
 4. όπως απαιτείται για τα έννομα συμφέροντα της Επιχείρησης (ή τρίτων)

 ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Με κανένα τρόπο η Επιχείρηση δεν θα εκμεταλλευτεί τις πληροφορίες των χρηστών ή θα διαβιβάσει αυτές σε τρίτους εκτός της Επιχείρησης χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών, παρά μόνο στις περιπτώσεις που σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική. Η δε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα- συνεργάτες της εταιρείας τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Επιχείρησης και του παρόντος ιστοτόπου.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εξαιρετικά ανακοινώνονται σε τρίτους: 1) Τα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από έμπιστους συνεργάτες της εταιρείας – χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας για την διασφάλιση των πληροφοριών και 2) Τα  δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας (μεταφορά, αποθήκευση, κλπ) από τις συνεργαζόμενες με την εταιρεία μας εταιρείες. Οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να συνεισφέρουν στην παροχή, κατανόηση και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία μας και των δικών τους υπηρεσιών (μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής καλύτερων και σχετικότερων υπηρεσιών στους καταναλωτές). Ωστόσο, οι εταιρείες αυτές θα σέβονται πάντα τις επιλογές σας σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και παρέχουν από την πλευρά τους επαρκείς εγγυήσεις αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών υποχρεούνται σε τήρηση της εμπιστευτικότητας αυτών.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σε κάθε περίπτωση έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον ΓΚΠΔ αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων:

 • Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα του υποκειμένου να ενημερωθεί για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά του δεδομένα
 • Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει η Επιχείρηση από εσάς
 • Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχει η Επιχείρηση για εσάς
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) του λογαριασμού χρήστη και των πληροφοριών που έχει η Επιχείρηση σχετικά με εσάς
 • Δικαίωμα να περιορίσει η Επιχείρηση την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα να μεταφέρει η Επιχείρηση τα δεδομένα αυτά είτε σε αυτούς είτε σε άλλον πάροχο υπηρεσιών
 • Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα να ανακαλεί ο χρήστης οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για επεξεργασία που γίνεται με βάση τη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
 • Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική Αρχή, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, [email protected] )

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων ορίζεται η Επιχείρηση.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιονδήποτε λόγο στην παρακάτω διεύθυνση:

Μαρία Κορατζοπούλου
Μυκόνου 25, Ίλιον Αττικής, ΤΚ.13122
Τηλ: 0030 6988231606

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα της, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας και επαρκείς πληροφορίες για τις συναλλαγές σας με εμάς από τις οποίες μπορούμε να εντοπίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να απαιτηθεί ορισμένος χρόνος ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται έννομη υποχρέωση της ή άσκηση νομίμων αξιώσεων ή εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Με δεδομένο ότι οι ανάγκες των επισκεπτών και η εταιρεία μας εξελίσσονται, επιφυλασσόμαστε να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου αποκτούν ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην παρούσα σελίδα. Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεσθε συχνά αυτή την κατηγορία προκειμένου να είστε διαρκώς ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές. Το δικαίωμά μας να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στην Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται σε ισχύ κατά τον χρόνο χρήσης αυτών των πληροφοριών.